Ordinul 130 2011 (MO 395 2011) - RSVTI

ORDIN Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI Textul actului publicat in MO nr. 395 / 6 iunie 2011 - actualizat 2013

ORDIN Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT in: MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 6 iunie 2011

Ordinul nr. 130 din 10 mai 2011 aproba metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 395 la data de 6 iunie 2011.
Mentionam ca intra in vigoare incepand cu data de 6 iulie 2011.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare, inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 Persoanele fizice si juridice care doresc sa presteze activitatile specifice prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR ca operator RSVTI trebuie sa se autorizeze in conditiile prevazute in metodologia prevazuta la art. 1.
ART. 3 Persoanele juridice si fizice care la data intrarii in vigoare a prezentului ordin au autorizatii valabile, emise potrivit dispozitiilor Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnica a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor si ale Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, cu modificarile ulterioare, pot continua prestarea activitatii de operator RSVTI pana la data expirarii valabilitatii acestora, numai pentru activitatea de supraveghere tehnica a instalatiilor/echipamentelor.
ART. 4 La data expirarii perioadei de valabilitate a autorizatiilor emise in temeiul ordinelor inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 si, respectiv, nr. 382/2009, cu modificarile ulterioare, persoanele fizice si juridice care doresc dobandirea unei noi autorizatii de operator RSVTI vor indeplini conditiile prevazute in metodologia precizata la art. 1.
ART. 5 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga dispozitiile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
ART. 6 Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
Uleia Viorel