Bibliografie pentru cursul de RSVTI

Dispozitiile legale ce reglementeaza activitatea in domeniul RSVTI (Descarca bibliografia completa si actualizata www.cursuri-rsvti.ro)

Fisiere atasate:

Legea nr. 64/2008 (MO 270/2008) republicata (MO 485/2011) - privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

Ordinul nr. 147/2006 emis de Inspectorul de Stat Sef ISCIR (MO 259/2006) privind obligativitatea numirii RSVTI

Ordinul nr. 130/2011 emis de Inspectorul de Stat Sef ISCIR (MO 677/2011), pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

Prescriptiile Tehnice - Colectia ISCIR, cu Amendamentele aferente

Hotararile de Guvern armonizate cu Directivele Europene:

- Hotararea de Guvern nr. 123/2015 din 25 februarie 2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune;
- Hotararea de Guvern nr. 435/ 28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
- Hotararea de Guvern nr. 410/2016 din 8 iunie 2016 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata sau punerea in functiune a ascensoarelor si pentru punerea la dispozitie pe piata a componentelor de siguranta pentru ascensoare;
- Hotararea de Guvern nr. 824/2015 din 30 septembrie 2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a recipientelor simple sub presiune;
- Hotararea de Guvern nr. 574/ 15 iunie 2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apa calda care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi;
- Hotararea de Guvern nr. 775/ 27 iulie 2011 privind stabilirea masurilor pentru supravegherea pietei aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si stabilirea conditiilor de introducere pe piata a acestora;
- Hotararea de Guvern nr. 1009/ 25 iunie 2004 privind stabilirea conditiilor de punere in functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru personae;
- Hotararea de Guvern nr. 1029/ 03 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor;
- Hotararea de Guvern nr. 1094/ 30 septembrie 2009 privind conditiile introducerii pe piata a generatoarelor de aerosoli;
- Ordonanta de Urgenta nr. 126/ 27 decembrie 2011 (MO 941/2011) privind echipamentele subpresiune transportabile