Termeni si conditii de accesare si utilizare a prezentului site

In comformitate cu Legea nr.8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind dreptul de autor si drepturile conexe, va facem cunoscut urmatoarele:


SITE-ul CONTINE INFORMATII SI MATERIALE DESTINATE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE CE DORESC SA ACCESEZE CURSURILE SAU PROGRAMELE NOASTRE

De asemenea:
Prin intrarea in acest site si accesarea oricarei pagini interioare confirmati ca ati citit, inteles si acceptat termenii si conditiile de utilizare a acestui web site (asa cum sunt inscrise in prezenta pagina).

Acestea pot fi modificate in orice moment de catre administratorul site-ului, fara notificarea prealabila a utilizatorilor.

In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti termeni sau cu efectul produs prin potentiala lor schimbare ulterioara, puteti inceta imediat accesarea acestui site, fara a fi ingradit de nicio clauza;

Prin exprimarea acceptului cu privire la termenii si conditiile de utilizare redactate in cuprinsul acestei pagini, certificati pe propia raspundere ca sunteti o persoana adulta, avand cel putin 18 ani si care intelege drepturile si obligatiile legale ce decurg din accesarea acestui site.

Orice persoana care foloseste acest site, fiind majora, are obligatia cunoasterii Legilor si in consecinta nu se poate prevala de necunoasterea sau neintelegerea responsabilitatilor ce-i revin personal si direct pentru orice incalcare a Legislatiei in vigoare;

Interesul dumneavoastra in ceea ce priveste acest site TREBUIE SA AIBA are un caracter STRICT PRIVAT, iar accesarea paginilor interioare este obligatoriu de a fi facuta pentru folosirea informatiilor NUMAI in scop personal si nu in scop comercial prin obtinerea de venituri REALIZATE din copierea partiala sau integrala a continutului prezentului site si includerea in site-uri proprii;

Acceptind termenii si conditiile de utilizare ale site-ului, va obligati de asemenea sa rescpectati Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si astfel sa nu copiati, adaugati sau transmiteti informatii avand la baza prezentul site, violand drepturile noastre de autor, de marca inregistrata, un patent ori alte drepturi de proprietate ale noastre.

Prin trimiterea de informatii catre noi, incuvintati si acordati implicit administratiei site-ului dreptul gratuit, nerestrictionat si irevocabil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrari derivate, distribui, afisa aceste informatii (intregi sau partiale) si/sau a le incorpora in alte lucrari in orice forma, in vederea cresterii gradului de servire al tuturor clientilor nostri;

Avind in vedere caracterul strict de intermediere a informatiilor intre utilizatori promovat de acest site, responsabilitatea cu privire la veridicitatea si autenticitatea materialelor scrise/grafice inserate, apartine in exclusivitate celor ce le genereaza.

ATENTIE!!!

Nu accesati site-ul in scopul de a folosi materiale din interiorul acestuia impotriva vreunei persoane fizice sau juridice in nici o maniera care poate aduce prejudicii acesteia de orice natura. Acest fapt contravine Legii si in consecinta veti fi obligat la asumarea raspunderii civile sau dupa caz penale.
Nu veti folositi sub nici o forma continutul acestui site in alte scopuri inafara celor carora le-a fost destinat! In caz contrar, va asumati in mod direct raspunderea civila sau dupa caz penala pentru incalcarea prevederilor Legii nr.8/1996

Proprietarul prezentului site are dreptul exclusiv de a copia sau de a reproduce integral sau partial materialele din continutul acestui site.

Proprietarul prezentului site are dreptul exclusiv de a modifica, transforma si crea un alt site care are la baza materialele din continutul acestui site.

Proprietarul prezentului site are dreptul exclusiv de a vinde, inchiria sau cesiona catre terti, integral sau partial, materialele din continutul acestui site.

Va rugam sa ne faceti cunoscuta orice incalcare a termenilor si conditiilor mai sus mentionate, orice disfunctionalitate ori sugestie pe care o aveti si considerati ca ar putea conduce la o mai buna utilizare a site-ului.

EXTRAS:

Exemple de SANCTIUNI PENALE dispuse prin Legea nr.8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare privind incalcarea drepturilor de autor si drepturile conexe

ART. 139^8

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual.


ART. 139^9

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere in retea interna.


ART. 140

(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:


a) reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

b) distribuirea, inchirierea sau importul pe piata interna a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe, altele decat marfurile-pirat;

c) comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

f) realizarea de opere derivate;

g) fixarea, in scop comercial, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;

h) incalcarea prevederilor art. 134.

(2) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se intelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele si propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune.

ART. 141

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda de la 2500 lei la 50000 lei fapta persoanei care isi insuseste, fara drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decat acela decis de autor.

Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia.

Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002

Va multumim!

Administrator