Dosar cursant RSVTI

Modul A: Dosarul ce va fi depus la inceperea cursului in vederea autorizarii RSVTI va contine:

1) FORMULARUL DE INSCRIERE (in original)
2) ANEXE (in copie cu mentiunea "conform cu originalul"):
a) diploma de studii tehnice
b) curriculum vitae;
c) act de identitate;
d) fisa de aptitudini medicale (adeverinta), eliberata de un medic de medicina muncii, cu mentiunea " apt pentru activitatea de RSVTI"

Modul B: Dosarul ce va fi depus la inceperea cursului in vederea reautorizarii RSVTI va contine:

1) FORMULARUL DE INSCRIERE (in original)
2) ANEXE (in copie cu mentiunea "conform cu originalul"):
a) autorizatia ce urmeaza sa fie inlocuita
b) act de identitate