Cursuri RSVTI in vederea obtinerii autorizatiei RSVTI (Modul A)

Asociatia-Muntenia desfasoara activitatea de cursuri RSVTI privind instruirea personalului ce doreste sa se autorizeze ca Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor - RSVTI, avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordinelor Inspectorului de Stat Sef al ISCIR si a Legii 64/2008.

Ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR specifica obligatia persoanelor fizice sau juridice private, inclusiv a institutiilor publice, a unitatilor de interes public sau care ofera servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care detin si exploateaza instalatii si echipamente supuse controlului ISCIR, de a numi personal tehnic, responsabil pentru supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor -RSVTI (cod COR-311941).

Persoanele fizice sau juridice specificate mai sus au obligatia de a avea personal instruit ca RSVTI, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care va fi autorizat de ISCIR si care va purta denumirea de RSVTI in conformitate cu prescriptiile tehnice, colectia ISCIR.

Avantajele participantilor la cursul de RSVTI organizat de Asociatia-Muntenia:

Lectorii cu o vasta experienta in domeniul ISCIR, predau cursantilor urmatoarele elemente legate de:

- Punerea in functiune a instalatiilor sub presiune si instalatiilor de ridicat
- Verificarea instalatiilor in timpul exploatarii, periodic, la scadenta sau dupa reparatii
- Exploatarea instalatiilor sub presiune si instalatiilor de ridicat
- Cercetarea avariilor si accidentelor la instalatiile sub presiune si instalatiile de ridicat - Sarcinile unitatilor si ale RSVTI, ce detin instalatii sub presiune
- Sarcinile unitatilor si ale RSVTI, ce detin instalatii de ridicat
- Raspunderea juridca a RSVTI (drepturi si obligatii)


Cursul de RSVTI este complex, armonizat cu legislatia UE , fiind implementate elemente ce asigura cursantilor baza de studiu necesara si actualizata, propice asimilarii cunostintelor intr-un timp foarte scurt.

Suportul de curs (atat scris, cat si in format electronic ) este transmis tuturor participantilor la cursurile de RSVTI, si a fost astfel conceput incat sa asigure baza necesara asimilarii cunostintelor indiferent de nivelul de pregatire si experienta anterioara in domeniu.

Bibliografia se asigura atat on-line, cat si in format electronic la data prezentarii la curs.

Cursul se organizeaza in locatii ce asigura toate conditiile si facilitatile necesare desfasurarii activitatii didactice. Salile de curs sunt spatioase, mobilate modern si echipate cu aer conditionat; detinem o multitudine de mijloace didactice, proiectoare, retroproiectoare, slide-uri, aparate video si TV, calculatoare moderne.

Oferta pentru serviciile de cazare si masa (daca este solicitatata in respectiva locatie) este deosebit de avantajoasa, Asociatia-Muntenia asigurand participantilor accesul la aceste servicii la tarife si preturi preferentiale.

Cursantii pot sa solicite rezervarea serviciilor de cazare si masa apeland direct la furnizorul de servicii, in urma primirii confirmarii de acceptare la curs.

IMPORTANT

In vederea inscrierii la curs, puteti face inscrierea on-line pe www.asociatia-muntenia.ro, sau descarcati, completati si trimiteti formularul pentru inscriere insotit de documentele scanate pe adresa de e-mail office@asociatia-muntenia.ro.