Regulamentul curs de RSVTI

(1) Activitatea de operator RSVTI poate fi prestata de persoane fizice sau juridice in baza autorizatiei emise de ISCIR.

(2) Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai dupa participarea la un program de instruire organizat de o persoana juridica avizata de catre ISCIR.

(3) Persoana fizica se poate inscrie la un program de instruire, organizat daca indeplineste urmatoarele conditii:
a) are exercitiul drepturilor civile;
b) este apta din punct de vedere medical pentru prestarea activitatii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fisa de aptitudini medicale eliberata de un medic de medicina muncii;
c) are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie sa faca dovada ca are o vechime de minimum 2 ani de munca in domenii reglementate de ISCIR.
* Vechimea de minim 2 ani intr-un domeniul reglementat ISCIR se poate demonstra printr-o copie dupa cartea de munca, contractul de munca (fisa postului) sau printr-o adeverinta semnata si stampilata de conducatorul unitatii din care sa rezulte acest fapt.

(4) Inscrierea se poate face on-line pe site sau pe mail, completati si trimiteti FORMULARUL DE INSCRIERE.

A) Procedura de inscriere on-line pentru participarea la curs presupune completarea FORMULARULUI DE INSCRIERE ON-LINE, validarea corectitudinii datelor introduse si transmiterea acestora.
(B) In urma verificarii datelor primite solicitantul va primi un raspuns prin care i se va comunica acceptul sau i se vor solicita informatii suplimentare in vederea acceptului.
(C) Dupa primirea acceptului solicitantul va lista formularul pentru inscriere. Acesta, semnat si stampilat, impreuna cu anexele de mai jos, vor constitui dosarul cursantului, cu care se va prezenta la biroul APIE MUNTENIA, la inceperea cursului.

(5) Dosarul ce va fi depus la inceperea cursului in vederea autorizarii RSVTI (Modul A ) va contine:

1) FORMULARUL DE INSCRIERE (in original)
2) ANEXE (in copie, cu mentiunea "conform cu originalul"):
a) diploma de studii tehnice (pentru studii medii se anexeaza si dovada a minim 2 ani vechime)
b) curriculum vitae;
c) act de identitate;
d) fisa de aptitudini medicale (adeverinta), eliberata de un medic de medicina muncii, cu mentiunea " apt pentru activitatea de RSVTI"

(6) Participantii care absolva programul de instruire pot fi examinati dupa terminarea acestuia, in baza cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pot fi examinati la o data ulterioara.

(7) Dosarul ce va fi depus la inceperea cursului in vederea reautorizarii RSVTI (Modul B ) va contine:

1) FORMULARUL DE INSCRIERE (in original)
2) ANEXE (in copie, cu mentiunea "conform cu originalul"):
a) autorizatia ce urmeaza sa fie inlocuita
b) act de identitate

(8) La terminarea cursului participantii primesc Adeverinta de participare la programul de instruire corespunzator, conform Ordinului 130 din 2011, Anexa 4.

(9) Pretul cursului in vederea autorizarii RSVTI (Modul A) este 1290 lei/persoana (pret final)
(include 300 lei tarife ISCIR pentru examinare dosar si examen de autorizare).

(10) Pretul cursului in vederea reautorizarii RSVTI (Modul B) este 750 lei/persoana (pret final)

(11) In aceste preturi sunt incluse suportul de curs, bibliografia in format electronic, pranzul in zilele pline de curs, coffe-break-uri, accesul la newsletter-ul informativ (cei care nu mai doresc acest serviciu de informare, isi exprima aceasta optiune prin DEZABONARE.

(12) In anumite perioade si in anumite locatii, APIEM Muntenia isi rezerva dreptul de a modifica pretul cursurilor, oferind promotii.

(13) Separat ISCIR mai percepe un tarif de 150 lei la data eliberarii autorizatiei.
13.1 Pentru participantii la cursul in vederea autorizarii (Modul A) acest tarif va fi facturat de catre societatea noastra urmand ca IT ISCIR sa ne factureze intreaga grupa. Mentionam ca societatea noastra se va ocupa sa intrati in posesia autorizatiilor RSVTI;
13.2 Pentru participantii la cursul in vederea prelungirii vaslabilitatii autorizatiei RSVTI (Modul B) acest tarif il va factura direct IT ISCIR la data depunerii dosarului (pentru a nu pierde din valabilitatea autorizatiei).

(14) Preturile de mai sus sunt valabile pentru cursurile ce se vor desfasura incepand cu data de 01.01.2024.

(15) Solicitantilor carora le este acceptat dosarul, li se va comunica programul, data si ora pentru prezentarea la curs si li se va transmite factura cu contravaloarea cursului de RSVTI, emisa pe baza FORMULARULUI DE INSCRIERE.

(16) Cursul de RSVTI se poate plati cu ordin de plata, pe baza facturii emise, in contul: RO80 INGB 0000 9999 0573 4305 - ING Bank sau in contul: RO66 TREZ 7065 069X XX01 5871 - Trezoreria Sector 6, beneficiar fiind A.P.I.E.M. SRL, CIF 35787853, sau cu numerar, la data prezentarii la curs. (Pentru plata prin banca anexati o copie dupa ordinul de plata sau extras).

(17) Neprezentarea la ore, conform programarii, la data si ora stabilita de catre organizator, duce la pierderea rezervarii in seria respectiva.

(18) Cazurile de renuntare la participarea la cursul de RSVTI se pot aduce la cunostinta organizatorului, in scris, pana cel tarziu cu 3 zile lucratoare inainte de inceperea cursului, in acest caz cursantului putandu-i-se restitui suma platita. Daca doreste sa fie reprogramat cursantul poate opta pentru mentinerea platii efectuate si va preciza in scris acest lucru, precum si solicitarea de reprogramare pentru o alta data in vederea inceperii orelor. Se poate solicita o singura data reprogramarea.

(19) Exceptie de la alineatele de mai sus sunt cazurile de forta majora admise numai in acceptiunea si in intelesul Legii romane. Informarea organizatorului in aceste cazuri se face in termenele stabilite la punctul (18) de mai sus.

(20) Organizatorul nu efectueaza restituirea platii dupa inceperea cursului sau depasirea termenelor stabilite la punctele (18) si (19) din prezentul regulament.

(21) Nerespectarea procedurii din acest regulament, este considerata drept renuntare la participare la cursul de RSVTI si duce la pierderea locului si a datei programate pentru prezentarea la ore.

(22) Dupa depunere dosarului cursantii primesc suportul de curs.

(23) Personalul didactic nu poate fi perturbat in timpul activitatii de predare, intreruperea activitatii didactice se poate face numai de catre persoane autorizate, in cazuri bine motivate.

(24) Inregistrarea audio-video sau prin alte mijloace a activitatii didactice poate fi facuta numai cu acordul organizatorului cursului. Incalcarea acestei prevederi se pedepseste conform legii.

(25) Multiplicarea, sub orice forma, a inregistrarilor activitatii didactice de catre participantii la curs, este permisa numai cu acordul organizatorului cursului.

CAZAREA si MASA

(26) In fiecare din locatiile de desfasurare se asigura serviciile de cazare si masa, pentru cei ce le solicita, la preturi si tarife preferentiale, conform ofertei afisate pentru fiecare locatie.

(27) Serviciile specificate la punctul (26), nu intra in pretul cursului, se platesc separat la receptia hotelului.