» CURSURI » INSCRIERE PRIN FAX » INSCRIERE ON-LINE

» NEWSLETTER

 
 
     
   Prima Pagina
  Despre noi
  REGLEMENTARI LEGALE IULIE 2020
  Hotararea 668 2019 - HG 1340 2001
  Legea 64 2008 - Legea 49 2019
  Ordinul 130 2011 - Domeniul RSVTI
  Cursuri RSVTI - Modul A
  Cursuri RSVTI - Modul B
  Inscriere curs RSVTI
  Dosar cursant RSVTI
  Bibliografie RSVTI
  Regulament curs RSVTI
  Tarife cursuri RSVTI 2020
  PROMOTIE! Bucuresti - 06-07.07.2021
  Cursuri RSVTI Cluj - 22-23.06.2021
  Cursuri RSVTI Sibiu - 24-25.06.2021
  Cursuri RSVTI Baile-Felix - 27-28.07.2021
  Cursuri RSVTI Sovata - 10-11.08.2021
  NOUTATI LEGISLATIVE ISCIR!
  Ordinul 1404 2010 (MO 634 2010)
  Ordinul 1007 2010 (MO 513 2010)
  Ordinul 663 2010 (MO 385 2010)
  Ordinul 442 2010 (MO 226 2010)
  Ordinul 2154 2009 (MO 11 2010)
  Contact
  RGPD - Protectia datelor personale
  Termeni si conditii
 

Ordinul 442 2010 (MO 226 2010)

ORDIN Nr. 442 din 12 martie 2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 6-2010 "Autorizarea personalului si a laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive si evaluarea capabilitatii tehnice a laboratoarelor care efectueaza examinari distructive", PT CR 7-2010 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu si aliaje de aluminiu pentru polietilena de inalta densitate (PE-HD)" si PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat, in otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)"


ORDIN Nr. 442 din 12 martie 2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 6-2010 "Autorizarea personalului si a laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive si evaluarea capabilitatii tehnice a laboratoarelor care efectueaza examinari distructive", PT CR 7-2010 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu si aliaje de aluminiu pentru polietilena de inalta densitate (PE-HD)" si PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat, in otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI sI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT iN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 9 aprilie 2010

Avand in vedere prevederile art. 5 lit. o), art. 10 lit. f) si art. 12 lit. c) din Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba Prescriptia tehnica PT CR 6-2010 "Autorizarea personalului si a laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive si evaluarea capabilitatii tehnice a laboratoarelor care efectueaza examinari distructive", prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba Prescriptia tehnica PT CR 7-2010 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu si aliaje de aluminiu pentru polietilena de inalta densitate (PE-HD)", prevazuta in anexa nr. 2.
ART. 3
Se aproba Prescriptia tehnica PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat, in otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)", prevazuta in anexa nr. 3.
ART. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga ordinele ministrului economiei si comertului prevazute in anexa nr. 4.
ART. 5
Anexele nr. 1 - 4*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
*) Anexele nr. 1 - 3 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.
p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
tudor serban,
secretar de stat

Bucuresti, 12 martie 2010.
Nr. 442.

ANEXA 4

Lista ordinelor ministrului economiei si comertului care se abroga

a) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 367/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 4-2003, editia 1, "Examinarea cu
ultrasunete a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 si 86 bis din 30 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 368/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 5-2003, editia 1, "Autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 si 86 bis din 30 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
c) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 369/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 6-2003, editia 1, "Examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 si 86 bis din 30 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
d) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 373/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 8-2003, editia 1, "Examinarea cu particule magnetice a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 si 86 bis din 30 ianuarie 2004.
e) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 377/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 10-2003, editia 1, "Examinarea cu
ultrasunete a tablelor folosite la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 si 124 bis din 11 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
f) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 378/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 11-2003, editia 1, "Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive la instalatii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 si 124 bis din 11 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
g) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 379/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 12-2003, editia 1, "Masurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 si 124 bis din 11 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
h) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 380/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 13-2003, editia 1, "Examinarea cu radiatii penetrante a imbinarilor sudate cap la cap ale componentelor instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 si 124 bis din 11 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
i) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 381/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 14-2003, editia 1, "Autorizarea
laboratoarelor care efectueaza examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 si 124 bis din 11 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
j) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 370/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 7/1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrarilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 1: Otel", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 105 si 105 bis din 4 februarie 2004, cu modificarile ulterioare.
k) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 371/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 7/2-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrarilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu si aliaje de aluminiu", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 105 si 105 bis din 4 februarie 2004, cu modificarile ulterioare.
l) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 372/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 7/3-2003, editia 1, "Cerinte tehnice
privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrarilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 3: Polietilena de inalta densitate", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 105 si 105 bis din 4 februarie 2004, cu modificarile ulterioare.
m) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 374/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 9/1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea I: Otel", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 si 108 bis din 5 februarie 2004, cu modificarile ulterioare.
n) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 375/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 9/2-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu si aliaje de aluminiu", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 si 108 bis din 5 februarie 2004, cu modificarile ulterioare.
o) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 376/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice Pt CR 9/3-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executa lucrari la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 3: Polietilena de inalta densitate", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 si 108 bis din 5 februarie 2004, cu modificarile ulterioare.
www.cursuri-rsvti.ro | by ANADEEA Advertising
 
Copyright © APIEM. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea APIEM. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002