» CURSURI » INSCRIERE PRIN FAX » INSCRIERE ON-LINE

» NEWSLETTER

 
 
     
   Prima Pagina
  Despre noi
  REGLEMENTARI LEGALE IULIE 2020
  Hotararea 668 2019 - HG 1340 2001
  Legea 64 2008 - Legea 49 2019
  Ordinul 130 2011 - Domeniul RSVTI
  Cursuri RSVTI - Modul A
  Cursuri RSVTI - Modul B
  Inscriere curs RSVTI
  Dosar cursant RSVTI
  Bibliografie RSVTI
  Regulament curs RSVTI
  Tarife cursuri RSVTI 2020
  PROMOTIE! Bucuresti - 06-07.07.2021
  Cursuri RSVTI Cluj - 22-23.06.2021
  Cursuri RSVTI Sibiu - 24-25.06.2021
  Cursuri RSVTI Baile-Felix - 27-28.07.2021
  Cursuri RSVTI Sovata - 10-11.08.2021
  NOUTATI LEGISLATIVE ISCIR!
  Ordinul 1404 2010 (MO 634 2010)
  Ordinul 1007 2010 (MO 513 2010)
  Ordinul 663 2010 (MO 385 2010)
  Ordinul 442 2010 (MO 226 2010)
  Ordinul 2154 2009 (MO 11 2010)
  Contact
  RGPD - Protectia datelor personale
  Termeni si conditii
 

Ordinul 1404 2010 (MO 634 2010)

ORDIN Nr. 1404 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT R1-2010 "Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)", PT R2-2010 "Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara", PT R3-2010 "Verificarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, carlige, lanturi, benzi textile, funii si altele asemenea", PT R8-2010 "Scari si trotuare rulante"


pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT R1-2010 "Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)", PT R2-2010 "Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara", PT R3-2010 "Verificarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, carlige, lanturi, benzi textile, funii si altele asemenea", PT R8-2010 "Scari si trotuare rulante"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI sI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 634 din 9 septembrie 2010

Avand in vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificarile ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Prescriptia tehnica PT R1-2010 "Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)", prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba Prescriptia tehnica PT R2-2010 "Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara", prevazuta in anexa nr. 2.
ART. 3
Se aproba Prescriptia tehnica PT R3-2010 "Verificarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, carlige, lanturi, benzi textile, funii si altele asemenea", prevazuta in anexa nr. 3.
ART. 4
Se aproba Prescriptia tehnica PT R8-2010 "Scari si trotuare rulante", prevazuta in anexa nr. 4.
ART. 5
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
a) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 144/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a macaralelor", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 si 323 bis din 13 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 142/2003, pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R2-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a mecanismelor de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 si 317 bis din 12 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 146/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R3-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a stivuitoarelor", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 si 331 bis din 15 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 148/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R4-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a nacelelor si platformelor autoridicatoare", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 342 si 342 bis din 20 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 147/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R5-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a elevatoarelor pentru vehicule", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 19 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 577/2002 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R6-2002, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, exploatarea, repararea si verificarea tehnica a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau materiale", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 910 din 14 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 643/2002 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R14-2002, editia 1, "Cerinte tehnice privind introducerea pe piata si verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, carligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
Anexele nr. 1 - 4*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
*) Anexele nr. 1 - 4 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Adriean Videanu

Bucuresti, 27 iulie 2010.
Nr. 1.404.
www.cursuri-rsvti.ro | by ANADEEA Advertising
 
Copyright © APIEM. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea APIEM. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002