PT CR 6-2013 "Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor juridice care efectueaza examinari nedistructive, precum si evaluarea persoanelor juridice care efectueaza examinari distructive", PT CR 7-2013 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)" si PT CR 9-2013 "Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat si a operatorilor sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate (PE-HD)"Asociatia Muntenia. Cursuri RSVTI. Operator RSVTI. Pregatire profesionala">
» CURSURI » INSCRIERE PRIN FAX » INSCRIERE ON-LINE

» NEWSLETTER

 
 
     
   Prima Pagina
  Despre noi
  REGLEMENTARI LEGALE IULIE 2020
  Hotararea 668 2019 - HG 1340 2001
  Legea 64 2008 - Legea 49 2019
  Ordinul 130 2011 - Domeniul RSVTI
  Cursuri RSVTI - Modul A
  Cursuri RSVTI - Modul B
  Inscriere curs RSVTI
  Dosar cursant RSVTI
  Bibliografie RSVTI
  Regulament curs RSVTI
  Tarife cursuri RSVTI 2020
  PROMOTIE! Bucuresti - 06-07.07.2021
  Cursuri RSVTI Cluj - 22-23.06.2021
  Cursuri RSVTI Sibiu - 24-25.06.2021
  Cursuri RSVTI Baile-Felix - 27-28.07.2021
  Cursuri RSVTI Sovata - 10-11.08.2021
  NOUTATI LEGISLATIVE ISCIR!
  Ordinul 1404 2010 (MO 634 2010)
  Ordinul 1007 2010 (MO 513 2010)
  Ordinul 663 2010 (MO 385 2010)
  Ordinul 442 2010 (MO 226 2010)
  Ordinul 2154 2009 (MO 11 2010)
  Contact
  RGPD - Protectia datelor personale
  Termeni si conditii
 

Ordinul 1001/2013 aproba PT CR6-2013, PT CR7-2013, PTCR9-2013 (MO 759/2013)

ORDIN Nr. 1001 din 30 aprilie 2013
pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 6-2013 "Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor juridice care efectueaza examinari nedistructive, precum si evaluarea persoanelor juridice care efectueaza examinari distructive", PT CR 7-2013 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)" si PT CR 9-2013 "Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat si a operatorilor sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate (PE-HD)"


ORDIN Nr. 1001 din 30 aprilie 2013
pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 6-2013 "Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor juridice care efectueaza examinari nedistructive, precum si evaluarea persoanelor juridice care efectueaza examinari distructive", PT CR 7-2013 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)" si PT CR 9-2013 "Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat si a operatorilor sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate (PE-HD)"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT iN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 6 decembrie 2013

Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), ale art. 5 lit. n), ale art. 10 lit. f) si ale art. 12 lit. b) din Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata,
in baza prevederilor art. 2 lit. b), ale art. 3 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (1^1) din Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Prescriptia tehnica PT CR 6-2013 "Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor juridice care efectueaza examinari nedistructive, precum si evaluarea persoanelor juridice care efectueaza examinari distructive", prevazuta in anexa nr. I.
ART. 2
Se aproba Prescriptia tehnica PT CR 7-2013 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)", prevazuta in anexa nr. II.
ART. 3
Se aproba Prescriptia tehnica PT CR 9-2013 "Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat si a operatorilor sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate (PE-HD)", prevazuta in anexa nr. III.
ART. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 442/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 6-2010 "Autorizarea personalului si a laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive si evaluarea capabilitatii tehnice a laboratoarelor care efectueaza examinari distructive", PT CR 7-2010 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu si aliaje de aluminiu pentru polietilena de inalta densitate (PE-HD)" si PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat, in otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 si 226 bis din 9 aprilie 2010.
ART. 5
Anexele nr. I, II si III*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
*) Anexele nr. I - III se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 759 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.

p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocanea
secretar de stat

Bucuresti, 30 aprilie 2013.
Nr. 1.001.
www.cursuri-rsvti.ro | by ANADEEA Advertising
 
Copyright © APIEM. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea APIEM. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002